Мотокопачка ФПМ 511 | НАЈК ПРОМ

Мотокопачка ФПМ 511

Мотокопачка ФПМ 511 понадолу може да погледнете во опис спефицикации и дополнителни информации.

Мотокопачките FPM 511 се висококвалитетни земјоделски и градинарски машини за обработка на земја во фармерството, зеленчук, градинарство, овоштарство, како и за одржување на тревните и паркови површини. Оптимална конструкција со ниска точка на тежиште и моќниот мотор овозможуваат ефикасно користење на овие машини и во многу тешки услови, иако не се многу тешки или масивни при ракување.

Продуктот во моментот не е достапен.