Мотокопачка ФПМ 512 | НАЈК ПРОМ

Мотокопачка ФПМ 512

Мотокопачка ФПМ понадолу може да погледнете во опис спефицикации и дополнителни информации.

Мотокопачките FPM 512 се професионални машини за обработка на земја во зеленчук, градинарство, овоштарство, виноградство, во бавча, како и за одржување на тревните површини во паркови и слично. Благодарение на јаката конструкција, погон на траклата и моќен мотор, овие машини овозможуваат прецизно, лесно и едноставно користење и во најтешки услови.

Продуктот во моментот не е достапен.