Приклучни елементи | НАЈК ПРОМ

Приклучни елементи

Повеќе големини на приклучни елементи за ФПМ мотокултиватори понадолу може да погледнете во опис спефицикации и дополнителни информации.

 ФПМ Агромеханика произведува голем број приклучоци и додатоци за мотокултиватори и мотокосачки , како за машини од сопствено производство, така и за машини од други производители, како што се: Лабин, Голдони, ИМТ Књажевац, Мута и ДМБ. Постои можност, на барање корисник, да се произведе приклучоци и додатоци и за машини од било кој друг производител.

Продуктот во моментот не е достапен.