Приколки за ѓубре расфрлање | НАЈК ПРОМ

Приколки за ѓубре расфрлање

Капацитет 4.000 Kg
Тежина (празна) 2.100 Kg
Вкупна тежина (товарена) 6.100 Kg
Истовар 2,4 m³
Број на оски 1
Број на пневматици 2
Стандардни пневматици 12,5/80-15,3
Должина на платформа 3,200 mm
Ширина на платформа 1,500 mm
Странична висина 500 mm
Додатна висина од страна /
Тотална должина 5.350 mm