Приколки со тандем оски | НАЈК ПРОМ

Приколки со тандем оски

Капацитет 15.000 Kg
Тежина (празна) 3.310 Kg
Вкупна тежина (товарена) 18.310 Kg
Истовар 17,9 m³
Број на оски 2
Број на пневматици 4
Стандардни пневматици 500/50-17
Должина на платформа 5,200 mm
Ширина на платформа 2,200 mm
Странична висина 700 mm
Додатна висина од страна 400mm + 400 mm
Тотална должина 6.550 mm