Прскалка АГРОН со полска пумпа | НАЈК ПРОМ

Прскалка АГРОН со полска пумпа

Српските прскалки АГРОН со полска пумпа првенствено се наменети за заштита на растителни и зеленчукови култури. Работата со нив е едноставна и сигурна. Од другите прскалки на овој капацитет присутни на пазарот, тие се разликуваат по цената и квалитетот.