Ратарски мулчери | НАЈК ПРОМ

Ратарски мулчери

Повеќе големини на мулчери ФПМ понадолу може да погледнете во опис спефицикации и дополнителни информации.

Ратарските мулчери припаѓаат на група земјоделски мулчери и првенствено се наменети за фрагментација на остатоци од растенија по бербата на култури, како пченка, сончоглед, слама, шеќерна репка, семе од репка, ориз и слично. Покрај своите основни цели, може да се користи и за дробење растителни маси, уредување и одржување на сите други земјоделски, комунални, напуштени и необработени области. Поради големата брзина на роторот, која е електронски избалансирана, ножевите прецизно и ефикасно ги фрагментираат остатоците од растенијата и со тоа ги претвораат во лесно хумусно ѓубриво, кое го подобрува квалитетот и плодноста на почвата и ја намалува потребата за вештачко оплодување. На овој начин, тоа директно влијае на намалувањето на трошоците за земјоделското производство и зголемувањето на приносите.

Продуктот во моментот не е достапен.