Ротациони сенособирачи ( хелихоптерки ) | НАЈК ПРОМ

Ротациони сенособирачи ( хелихоптерки )

Повеќе големини на ротациони сенособирачи ФПМ понадолу може да погледнете во опис спефицикации и дополнителни информации.

Ротационите сенособирачи се наменети за собирање на косена трева и се најсовремени машини за оваа намена. Овие машини собираат чиста тревна маса, без никакви несакани ефекти, како што се земјата, камењата и слично, со што се добива висококвалитетна храна за добиток. Покрај тоа, употребата на овие машини не резултира со мелење и компресија при вртењето, што значително го олеснува и го забрзува процесот за балирање отпосле.