Тракасти сенособирачи | НАЈК ПРОМ

Тракасти сенособирачи

Повеќе големини  на тракасти сенособирачи ФПМ понадолу може да погледнете во опис спефицикации и дополнителни информации.

Тракастите сенособирачи за сено се дизајнирани за собирање, рестресување и превртување на косени треви, што го скратува времето на сушење. Овие колектори се многу лесни за употреба, за кои е потребна мала моќност на трактор многу ефикасни и добри за употреба.