ФПМ АГРОМЕХАНИКА СРБИЈА | НАЈК ПРОМ

ФПМ АГРОМЕХАНИКА СРБИЈА

FPM Agromehanika СРБИЈА е еден од најголемите производители на земјоделска механизација во Југоисточна Европа со традиција повеќе од 50 години. Од своето основање во 1961 година, се обидува да продолжи со технолошките трендови и да го подобри производството, благодарение на што денес е успешна компанија со 250 високо обучени и квалификувани работници, со најсовремени машини и развиена технологија во сите фази на производство. Развојот на производи се спроведува во својот оддел за истражување и развој, во тесна соработка со факултетите и институтите за земјоделство и машинство, како и со познати и реномирани производители на земјоделски машини од Италија, Франција и Германија. FPM Agromehanika има сертификат за систем за управување со квалитет ISO 9001: 2008, а сите производи имаат CE ознака, со што се гарантира безбедно користење.

Продуктот во моментот не е достапен.