ФПМ Даски за снег | НАЈК ПРОМ

ФПМ Даски за снег

Повеќе големини на тракторски даски за снег ФПМ понадолу може да погледнете во опис спефицикации и дополнителни информации.

Тракторска даска за снег која е дизајнирана за чистење на снег на локални и рурални патишта, земјоделски фарми, како и на други јавни и приватни површини и патишта.

 

Продуктот во моментот не е достапен.