ФПМ Мотокосачка | НАЈК ПРОМ

ФПМ Мотокосачка

Повеќе големини на тракторски даски за снег ФПМ понадолу може да погледнете во опис спефицикации и дополнителни информации.

FPM 407 мотокосачките се дизајнирани за сечење на сите видови трева, фуражни и лековити билки и житни култури, и се особено погодни за работа на ридско-планински терени, каде механизацијата на трактори не е достапна. Тие се опремени со брзини со еден степен на директен пренос за напред и назад, а покрај нивните основни цели, тие исто така може да се користат за собирање на сено, наводнување и чистење на снег.

 

Продуктот во моментот не е достапен.