ФПМ Хоризонтални ротофрези | НАЈК ПРОМ

ФПМ Хоризонтални ротофрези

Повеќе големини на хоризонтални ротофрези ФПМ понадолу може да погледнете во опис спефицикации и дополнителни информации.

Хоризонталните ротофрези се најнапредните машини со активни работни тела за основно и дополнително одгледување на почвата за сите видови земјоделско производство. Начинот на работа на овие машини обезбедува висок квалитет на обработливото земјиште со рамномерно израмнување на почвата и не ја менува вертикалната структура, не ја компактира почвата и не создава “багрилен ѓон”, а истовремено го подобрува режимот на воден воздух и пропустливоста на почвата. Со нивно користење се добива најдобриот материјал за сеење, што резултира со повисок принос на културите. Исто така, можно е да се монтираат сеалки на ротациони бранови, што овозможува подготовка на почва и сеење во еден премин, со што се штеди енергија. Овие ротациони брани се производ на реномираната италијанска компанија “Breviglieri”, чии производи се карактеризираат со висок квалитет и сигурност.