Фрези (поместливи) | НАЈК ПРОМ

Фрези (поместливи)

Повеќе големини на фрези ФПМ понадолу може да погледнете во опис спефицикации и дополнителни информации.

Фрезите со поместување се група лесни секачи и се наменети за основно и дополнително одгледување на земјиште во земјоделството, зеленчукот, овоштарството и лозарството. Благодарение на способноста да се движат надесно, овие ротори овозможуваат обработување на почвата во близина на растенијата(насадот), без опасност дека тракторот ке ги оштети гранките, лисјата и другите делови од растението. Овие машини се произведени во две класи: B35 (за полесни работни услови) и B55 (за средно захтевни и потешки услови работни услови).

Продуктот во моментот не е достапен.