АГРОКУН Фрези | НАЈК ПРОМ

АГРОКУН Фрези

AGROKUN брендот претставуван во Македонија и застапуван како генерален и единствен застапник во Македонија. Тоа е еден од најпознатите брендови за земјоделска механизација на ротофрези, вертикални фрези, мулчери, шредери, цепачки за дрва, даски за снег и многу друга механизација.
Видео прикачено на првата слика.