АГМ Словенски Прскалки | НАЈК ПРОМ

АГМ Словенски Прскалки

Агромеханика Кранј Словенија тракторските прскалки првенствено се наменети за заштита на растителни и зеленчукови култури. Работата со нив е едноставна и сигурна. Од другите прскалки на овој капацитет присутни на пазарот, тие се разликуваат по квалитетот.