Депозитори за ѓубре | НАЈК ПРОМ

Депозитори за ѓубре

Наменет е за депонирање на ѓубре во лозарството и овоштарството на длабочина од 15 до 40cm, со помош на еден и два работни органи.

Конструктивната изведба овозможува поместување на работните органи во сакатана положба, односно депонирање на ѓубрето на широчина од 1 до 1.5м.