FPM Дискасти косачки KC | НАЈК ПРОМ

FPM Дискасти косачки KC

Повеќе видови на дискасти косачки ФПМ понадолу може да погледнете во опис спефицикации и дополнителни информации.

Косачки со дискови KC се најновите косилки за трактори наменети за сечење на сите видови тревни и фуражни растенија, област по должината на патиштата и комунални работи. Овие косилки имаат моќни машини за сечење со јаки брзини и се карактеризираат со голема сигурност и интензивна употреба. Тие се исто така погодни за употреба во тешки работни услови како што се: наведнати и коси треви, влажен терен, терен со гнезда, навесен терен, за време на умерени дождови и слично.