FPM Влечни танирачи | НАЈК ПРОМ

FPM Влечни танирачи

Повеќе големини на влечни танирачи ФПМ понадолу може да погледнете во опис спефицикации и дополнителни информации.

FPM влечните танирачи се дизајнирани за основна и дополнителна обработка на почвата, за сите видови земјоделско производство. Нивната силна и масивна конструкција и оптимална тежина овозможуваат употреба на сите видови почви и во најтешките работни услови.

Продуктот во моментот не е достапен.