Приколки со 3 оски | НАЈК ПРОМ

Приколки со 3 оски

Капацитет 24.000 Kg
Тежина (празна) 4.825 Kg
Вкупна тежина (товарена) 28.825 Kg
Истовар 25,8 m³
Број на оски 3
Број на пневматици 6
Стандардни пневматици 385/65-22,5
Должина на платформа 7,000 mm
Ширина на платформа 2,200 mm
Странична висина 800 mm
Додатна висина од страна 400mm + 400 mm
Тотална должина 8.515 mm