Приколки со 1 оска | НАЈК ПРОМ

Приколки со 1 оска

Капацитет 4.000 Kg
Тежина (празна) 1.125 Kg
Вкупна тежина (товарена) 5.125 Kg
Истовар 5,0 m³
Број на оски 1
Број на пневматици 2
Стандардни пневматици 900×16
Должина на платформа 3,000 mm
Ширина на платформа 1,900 mm
Странична висина 400 mm
Додатна висина од страна 350 mm
Тотална должина 4.400 mm