Приколки со двојна оска | НАЈК ПРОМ

Приколки со двојна оска

Капацитет 4.000 Kg
Тежина (празна) 1.750 Kg
Вкупна тежина (товарена) 5.750 Kg
Истовар 6,0 m³
Број на оски 2
Број на пневматици 4
Стандардни пневматици 750×16
Должина на платформа 4,000 mm
Ширина на платформа 2,000 mm
Странична висина 500 mm
Додатна висина од страна 300 mm
Тотална должина 6.200 mm