Млин чекичар | НАЈК ПРОМ

Млин чекичар

Млинот чекичар М-02 е наменета за мелење житни култури (пченка, пченица, јачмен) и други компоненти што се користат во производството на добиточна храна (соја и сончоглед, јаболко брашно од луцерка). Мелницата може да се користи во домаќинството како посебна машина и како составен дел од линијата за производство на добиточна храна.