Транспортер PT-01 | НАЈК ПРОМ

Транспортер PT-01

Едноставно и безбедно да се работи, лесно се движи и се прилагодува на локацијата за товарење или истовар, како и за транспорт на друга работна локација.