Приколици PALAZOGLU | НАЈК ПРОМ

Приколици PALAZOGLU

Технички спецификации за 4т тракторска приколка:
– Капацитет 4 тона
– Зафатнина на сандакот 4.3м³
– Балонки гуми (тубелес) 10.75-15.3 – 12 платна
– Со воздушно кочење (опција хидраулично кочење)
– Дупли канати
– Три страни на кипање
– Отвор за жито
– Сандак за алат
– Електричен систем за сигнализација
– Електростатски фарбана
– Гаранција 24 месеци