СРПСКИ Прскалки ( RAU ПУМПА ) | НАЈК ПРОМ

СРПСКИ Прскалки ( RAU ПУМПА )

Српските тракторските прскалки првенствено се наменети за заштита на растителни и зеленчукови култури. Работата со нив е едноставна и сигурна. Од другите прскалки на овој капацитет присутни на пазарот, тие се разликуваат по квалитетот и потеклото од Србија.