Видови лозарски плугови | НАЈК ПРОМ

Видови лозарски плугови

Повеќе видови и големини на лозарски плугови од асортиманот на Агробар Виница.

Наменети се за основна и дополнителна обработка на лозовите насади.

На заедничкиот рам може да се монтираат различни работни органи, плужно тело за орање, работно тело за прашење, мотичка за прашење и копјаста мотичка, во зависност од видот на обработката што се изведува.